AAA
2017-03-14

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Zapraszamy rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną.

W programie dla rodziców:

  • spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym,
  • obserwacja zajęć edukacji wczesnoszkolnej,
  • obserwacja zajęć specjalistycznych (m.in. zajęcia logopedyczne, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia Biofeedback),
  • poznanie bazy dydaktycznej szkoły podstawowej i gimnazjum – sale lekcyjne, gabinety specjalistyczne, pracownie techniczne.

W programie dla dzieci:

  • udział w zabawie,
  • konkursy,
  • indywidualna opieka nauczycieli.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 1 marca 2017 roku pod numerem telefonu 22 620 39 31.

Rodziców zainteresowanych poznaniem naszej szkoły, którzy ze względów organizacyjnych nie będą mogli uczestniczyć w Dniu Otwartym prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.

 

Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X