AAA

Rekrutacja 2017/2018

ZAPISY DZIECI DO kl. 1 SP

ZSS nr 63 zaprasza uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z:

 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym;
 • niepełnosprawnością ruchową;
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi;
 1. Zgłoszenia do kl. 1 przyjmujemy bezpośrednio w sekretariacie szkoły do 31 marca 2017 r. po uprzedniej konsultacji z psychologiem szkolnym oraz dyrektorem szkoły.

 2. Dokumenty potrzebne do zapisania ucznia do szkoły:
  • podanie przyjęcia do szkoły (plik do pobrania na dole strony)
  • karta informacyjna (plik do pobrania na dole strony)
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W sytuacji gdy dziecko nie ma jeszcze wystawionego orzeczenia niezbędna jest informacja z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o trwającym postępowaniu orzekającym;
  • inne opinie i ważne dokumenty dotyczące ucznia.

 3. Do naszej placówki mogą być przyjmowani uczniowie z terenu całej Warszawy.
  Z innych powiatów potrzebna jest zgoda Starosty w porozumieniu z Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

 4. W najbliższym czasie zapraszamy dzieci i rodziców zainteresowanych naszą szkołą na:

 

 

 

ZAPISY UCZNIÓW DO SP kl. 2-8 i GIMNAZJUM kl. II-III

Uczniów zainteresowanych naszą szkołą przyjmujemy w trakcie całego roku szkolnego do wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miarę dostępności miejsc po rozmowie z dyrekcją szkoły oraz konsultacji ze szkolnym psychologiem.

 

 

 

WAŻNE TERMINY:

9 luty 2017 r.

BAL KARNAWAŁOWY

14 marca 2017 r.

DZIEŃ OTWARTY

Do 31 marca 2017 r.

Składanie dokumentów w sekretariacie szkoły.
W przypadku oczekiwania na wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o trwającym postępowaniu orzekającym.

28 kwietnia 2017 r.

Wywieszenie listy uczniów przyjętych do ZSS nr 63.

3 czerwca 2017 r.

PIKNIK SZKOLNY na który są zaproszeni kandydaci do szkoły.

23 maja 2017 r.

DZIEŃ ADAPTACYJNY dla uczniów przyjętych do klasy 1 SP.

 

 

Dokumenty do skopiowania pomocne przy zapisywaniu dziecka do szkoły.

Wzór karty przyjęcia do uzupełnienia - KARTA

Wzór podania przy zapisywaniu dziecka do szkoły podstawowej - PODANIE

Wzór podania przy zapisywaniu dziecka do gimnazjum - PODANIE

Dodatkowe informacje - LEGITYMACJA

Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X