AAA

ZAJECIA USPOŁECZNIAJĄCE z elementami Treningu Zastępowania Agresji i socjoterapii

Zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga odbywają się z całymi klasami w SP i Gimnazjum. Zajęcia dostosowane są do możliwości i potrzeb grupy.

Zajęcia mają na celu:

  • Wyrównywanie deficytów umiejętności prospołecznych poprzez kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w grupie opartych na szacunku, uczciwości i tolerancji – trening umiejętności społecznych;
  • Utrwalanie zasad i norm panujących w szkole i w społeczeństwie;
  • Zwiększenie świadomości wpływu na własne życie – rozwijanie poczucia odpowiedzialności;
  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
  • Zwiększanie samokontroli nad emocjami szczególnie negatywnymi;
  • Umiejętność rozwiązywania konfliktów;
  • Zwiększanie umiejętności poznawczych dzięki zwróceniu uwagi na wartości w naszym życiu i kierowanie się nimi przy podejmowaniu różnych decyzji życiowych.
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X